Roska Tamás Tudományos Előadás pályázat

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) a felsőoktatás különböző képzési szintjein történő tehetséggondozó, tudományos kutatói tevékenység folyamatosságának támogatása és perspektíváinak felmutatása, a tehetség elismerése és a fiatal kutatói teljesítmények megismertetése, valamint Roska Tamás tudományterületeket összekapcsoló, nemzetközileg elismert kutatói életműve előtti tiszteletadás céljából hozta létre 2018 nyarán a Roska Tamás Tudományos Előadás intézményét, és ezáltal szakmai fórumot, bemutatkozási lehetőséget biztosít doktoranduszok számára. A Roska Tamás Tudományos Előadás megtartására 2021-ben a 35. OTDK keretében másodízben kerül sor, szekciónként egy, összesen 16 alkalommal az Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

A pályázat benyújtásának feltételeit a 2020. július 1-től elérhető az OTDT honlapján elérhető Alapító Okiratból, valamint a 2020. évi pályázati kiírásból ismerhetik meg az érdeklődők (https://otdt.hu/hu/news/38), a pályázatot magát pedig az erre kialakított felületen kell beadni: http://roskapalyazat.otdt.hu

A pályázatot csak elektronikus formában kell benyújtani ezen a felületen keresztül!

Pályázati határidő: 2020. szeptember 30. (szerda, CEST 23:59 óra)

Kérjük, hogy a pályázat benyújtásának lehetőségéről tájékoztassák az érintett doktoranduszokat, doktorjelölteket és friss PhD-val vagy DLA-val rendelkező oktatókat, kutatókat.

A pályázati kiírás megjelenését az OTDK közösségi oldalain is közzétettük. Kérjük, hogy saját intézményük, karuk és TDK-juk FB felületein is osszák meg: https://www.facebook.com/otdk.hu

Tájékoztató TDK-műhelyeket és hallgatókat támogató pályázati kiírások megjelenéséről

A) Nemzet Fiatal Tehetségei Ösztöndíj

Szintén a Nemzeti Tehetség Program keretében megjelent a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj pályázati kiírása, amelynek "B" komponense keretében TDK-dolgozta készítésére is lehet pályázni.

Pályázható támogatás: 100 000 Ft - 1 000 000 Ft
Benyújtási határidő: 2020. június 30.

Részletek a pályázatról: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas157/

B) Mentorálási pályázat

Az alábbiakban megküldjük a Nemzeti Tehetség Központ mentorpályázatát, amelynek benyújtási határideje: 2020. május 7.

Részletek a kiírásban...

Stephen W. Kuffler Kutatási Ösztöndíj

A Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány (www.kuffler.org) pályázatot hirdet egyetemi hallgatók tudományos kutatási munkájának támogatására.

A pályázaton – nemzetiségre való tekintet nélkül – azok a közép- és kelet- európai egyetemen alap- és mesterfokú vagy osztatlan képzésben tanulmányokat folytató hallgatók vehetnek részt, akik a 2019/20-es tanévben orvos- és élettudományi területen kutatómunkát végeznek és kutatásaikat a 2020/21-es tanévben is mint alap-, mesterfokú egyetemi hallgató vagy osztatlan képzésben résztvevő folytatják. Az ösztöndíj összege egyszeri 500 000 Ft az ösztöndíj egy éves időtartamára.

A kitöltött pályázati űrlapot (letölthető az alapítvány honlapjáról: www.kuffler.org) pdf formátumban (egy fájl) a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre 2020. április 30-ig kell beküldeni.

Két ajánlólevél, egyik a témavezetőtől, a másik egy oktató vagy kutató munkatárstól, szintén pdf formátumban, az ajánlótól közvetlenül a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldendő 2020. április 30-ig. A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma tudományos értékük alapján rangsorolja, és a nyerteseket 2020. július 3-ig értesíti és nevüket az Alapítvány honlapján (www.kuffler.org) közzéteszi. A Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány a támogatási periódusban kapcsolatot tart a nyertesekkel, és a támogatási időszak végén részletes szakmai beszámolót kér.

Az Alapítvány célja, hogy a támogatottak pályafutását a támogatási időszakon túl is kövesse és szakmailag támogassa.


A BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, az Alkalmazott Biotechnológia és
Élelmiszertudományi Tanszék és a MÉTE vezetése
tisztelettel meghív minden érdeklődő hallgatót és kollégát
a XXIII. Országos MÉTE TDK Konferenciára

 

Időpont: 2020. április 16. csütörtök
Helyszín: BME, Budapest

A konferenciára várjuk mindazon hallgatók jelentkezését, akik az élelmiszertudományhoz kapcsolódó tudományos kutatásokat végeznek. Az alábbi kiemelt témakörökben várjuk a nevezéseket:

- Biokémia, élelmiszerkémia, minőségbiztosítás
- Élelmiszeranalitika, élelmiszerminőség
- Élelmiszerbiotechnológia
- Élelmiszergazdaságtan és élelmiszer marketing
- Élelmiszertechnológia- és műveletek
- Mikrobiológia és élelmiszerbiztonság
- Minőségirányítás
- Műszaki informatika, méréstechnika
- Táplálkozástudomány
- Vendéglátás
- Egyéb…

A konferencia szekcióit a beérkezett jelentkezések témainak ismeretében alakítjuk majd ki.

A konferenciára jelentkezőknek egy 4 oldalas magyar nyelvű ismertetőt, valamint egy 1 oldalas magyar és egy 1 oldalas angol nyelvű összefoglalót kell beküldeniük a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre. A formai követelményeket a csatolt melléklet tartalmazza.

Jelentkezési határidő: 2020. március 6. péntek. A jelentkezések elfogadásáról folyamatosan, de legkésőbb március 20-ig visszajelzést küldünk.

Kérjük, hogy a felmerülő kérdéseket szintén a fent magadott e-mail címre küldjék! Megköszönnénk, ha segítenének terjeszteni a rendezvényről szóló információkat a honlapokon, hallgatóik, munkatársaik, más karok, partnerintézmények, valamennyi lehetséges érdeklődő körében is.

 


ITDK 2019

A TDK tudományos tehetséggondozást és a TDK tevékenységet 2019-ben számos pályázat segítette. Ezek a pályázatok támogatták a 2019 évi ITDK megszervezését, és nagyban hozzájárultak a TDK tevékenység személyi és technikai hátterének a biztosításához. A Georgikon kar Tudományos Diákköri tevékenysége kiemelkedő elismerést kapott ebben az évben; Dr. Bódis Judit docens asszony mestertanár, még hallgatója Pacsai Bálint Pro Scientia aranyérem kitüntetésben részesült. Az elhívatott hallgatókon kívül köszönet illeti azokat a kollégákat, akik részt vettek a hallgatók felkészítésében, önzetlen munkájukkal segítették az ITDK konferencia megvalósulását, továbbá részt vállaltak a dolgozatok bírálatában és a bizottságok munkájában. A TDK konferenciák sikeréhez a PhD hallgatók és HÖK által delegált hallgatók is nagyban hozzájárultak, akik tevékenyen részt vettek a rendezvény lebonyolításában.

A Pannon Egyetem 2019. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciája november 27-én zajlott valamennyi kampuszon. Az őszi intézményi TDK konferenciára a Georgikon karon 17 hallgató adta be pályamunkáját az Agrártudományi Szekcióba. A dolgozatokat Növénytudományi, Állattudományi és Gazdaságtudományi tagozatba soroltuk. A pályamunkák bemutatták a karon folyó tudományos műhelyek szerteágazó kutatási tevékenységét. A benyújtott pályamunkák többsége magas színvonalú volt. Ennek megfelelően a bíráló bizottságok 15 bemutatott dolgozatot és az előadó hallgatót javasoltak a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre. Valamennyi dolgozat I-III. helyezést ért el. Az ITDK-n szereplő hallgatók a helyezésekért díjazásban részesültek. A korábbi évek pozitív kezdeményezésének köszönhetően ITDK rendezvényünket több cég és szakmai szervezet is meglátogatta, akik különdíjakat ajánlottak fel az arra érdemes hallgatóknak. A díjakat a cégek jelen lévő képviselői ítéltek oda és adták át az ünnepélyes eredményhirdetés során.

Szívből gratulálunk minden résztvevő hallgatónak és témavezetőjének!


Az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2019. november 27-én (szerda) kerül megrendezésre.

Letöltés:

Az ITDK-val kapcsolatos határidők az alábbiak:
Regisztráció és az összefoglalók benyújtása: 2019. október 20. (vasárnap) 23 óra
A dolgozatok elektronikus leadása: 2019. november 10. (vasárnap) 23 óra
A kinyomtatott dolgozatok leadási határideje: 2019. november 14. (csütörtök) 15 óra.

Az ITDK-ra történő regisztráció, az összefoglaló és a dolgozatok feltöltése a tdk.uni-pannon.hu weboldalon keresztül történik. Az informatikai rendszer október 7-én nyit, ettől az időponttól lehetséges a regisztráció és a feltöltés.
A feltöltött dolgozaton kívül szükséges küldeni 1 elektronikus, valamint 1 nyomtatott példányt.

A Georgikon Kar hallgatói a dolgozat elektronikus példányát az Állattudományi Tanszék Állattani csoportjának Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címére küldjék, valamint a kinyomtatott dolgozatokat a csoport adminisztrációján (’A’ épület II. emelet, 244. iroda) adják le.
Nagyon fontos, hogy a most készülő dolgozatok is megfeleljenek az Agrártudományi Szakmai Bizottság által elfogadott állásfoglalásnak. Ennek megfelelően, az OTDK Agrártudományi Szekcióba benevezett TDK-dolgozatok formai követelményei a következők:
A dolgozat terjedelme (címlappal és mellékletekkel együtt): 35-50 A4-es oldal.
Az oldal felső és alsó margója 2,5 cm, bal és jobb oldalon 2 cm. A szövegrész Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel és 1,5 sortávolsággal készüljön. Tehát a dolgozatok maximális terjedelme 50 oldal lehet.

eem


XXXIII. OTDK Agrártudományi Szekció

Debrecen, 2019. április 16-18.

Az idei évben a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekciójának a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara adott otthont. A 3 napos konferenciát Debrecenben a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Böszörményi úti campusán rendezte meg a szervező intézmény. A rangos megmérettetésre mintegy 300 anyaországi és határon túli hallgató nevezett pályamunkáival, amelyeket 27 tagozatba osztottak. A Pannon Egyetem Georgikon Karát 15 oktató, 2 hallgatói zsűritag és 23 hallgató képviselte. Hallgatóink 2 első, 2 harmadik és 5 különdíjjal térhettek haza. A záróünnepség során a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara a 2021. évi OTDK rendezésének jogát átadta az Állatorvostudományi Egyetemnek.

Szívből gratulálunk a rendezvényen részt vevő valamennyi hallgatónak és témavezetőiknek, továbbá köszönjük a zsűritagok odaadó munkáját!

I. helyezés
Fábián Boglárka: Aminosavak emészthetőségének vizsgálata brojlercsirkében és pecsenyekacsában. (Takarmányozástani Tagozat)
Témavezető: Dr. Pál László egyetemi docens

Pacsai Bálint: Epipactis fajok elterjedését befolyásoló tényezők vizsgálata a Dunántúl középső részén. (Természetvédelmi Növénytani Tagozat)
Témavezető: Dr. Bódis Judit egyetemi docens

III. helyezés
Hoffman Barbara: Klímaváltozás hatása a szőlőtermesztésben, a filoxéra populációk vizsgálata. (Kertészeti Tagozat B)
Témavezető: Dr. Kocsis László egyetemi tanár

Fülöp Bence: A Felső-kiskunsági záródó homokpusztagyepek (Festucetum wagneri) természetvédelmi szempontból kitüntetett jelentőségű növényfajainak termőhelyi jellemzése. (Természetvédelmi Növénytani Tagozat)
Témavezető: Dr. Bódis Judit egyetemi docens, Dr. Sisák István ügyvezető, Dr. Vadász Csaba természetvédelmi őrkerület vezető

Különdíj
Simon Szabina: A nád (Phragmites australis L.) különböző szerveinek lebontási üteme a Balaton és a Kis-Balaton területén. (Környezetgazdálkodási Tagozat)
Témavezető: Dr. Kucserka Tamás adjunktus, Simon Brigitta tanszéki mérnök

Szanati Angéla: PE-GK Kis-Balaton környéki eltérő vízborítású nádállományok összehasonlító fenológiai vizsgálata. (Környezetgazdálkodási Tagozat)
Témavezető: Dr. Anda Angéla egyetemi tanár

Poós Tamás: A nitrogén és kálium szerepe a hibridbúza tápanyagellátásában. (Növénytermesztéstani Tagozat B)
Témavezető: Dr. Sárdi Katalin professor emerita, Zsittnyán Tamás ügyvezető igazgató

Simon Petronella: Herbicid hatékonyság vizsgálat őszi búzában, Viola arvensis, Apera spica-venti és árvakelésű Brassica napus fajokkal szemben. (Növényvédelmi Tagozat C)
Témavezető: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosy Erzsébet egyetemi docens, Labant-Hoffmann Éva fejlesztő-mérnök

Major László: CYREN EC és a réz egyedi és együttes méreghatásának vizsgálata fejlődő madárembrióban, a fejlődés korai és kései szakaszában. (Növényvédelmi Tagozat B)
Témavezető: Dr. Szabó Rita egyetemi docens, Dr. Budai Péter egyetemi docens

TDK Fórum

Pannon Egyetem, Georgikon Kar
Keszthely
2019. április 8.

helyszíne: „D” épület konferenciaterem (Keszthely, Festetics u. 7.)
kezdés időpontja 13.00 óra

Megnyitó: Dr. Polgár J. Péter dékán

Molnár Andor – Farkas Valéria – Such Nikoletta – Pál László - Dublecz Károly: Mi fán terem a metagenomika és mi köze a bél egészségéhez?

Pogány Miklós: Hol az a sajt? Kalandozások a mezőgazdaság-tudomány, sejtek, TokajHegyalja idővonalon.

Vig Károly: Légycsapóval a világ múzeumaiban.

Bali Lóránt: Fiume szerepe a magyar agrárexportban különös tekintettel Trianontól a másodig világháborúig terjedő időszakra

Tóth Gergely: A vetésszerkezet és a pedoklimatikus adottságok kapcsolata Európában

 

Fogadás

Az előadások tervezett időtartama 30 perc

Az eseményen készült képek megtekinthetőek képgalériánkban!

tdk tamogatok

A 2018. november 21-i ITDK eredményeinek értékelése

Az eseményen készült képek megtekinthetőek képgalériánkban!

A sikeres TDK tevékenységet számos pályázat segítette az elmúlt év során. Mindez nagyban hozzájárult a TDK fórum megszervezéséhez, hallgatóink OFKD részvételéhez, és az ITDK eredményes megszervezéséhez. A pályázati támogatásoknak köszönhetően ebben az évben is magasabb volt a résztvevő hallgatók száma, mint a korábbi a támogatást nélkülöző időszakban. A tudományos utánpótlás nevelésben 2018 évben a karunkon minden adott volt a sikeres TDK munkához.
Az elhívatott hallgatókon kívül köszönet illeti azokat a kollégákat, akik részt vettek a hallgatók felkészítésében, önzetlen munkájukkal segítették a TDK fórum és az ITDK konferencia megvalósulását, továbbá részt vállaltak a dolgozatok bírálatában és a bizottságok munkájában. A TDK konferenciák sikeréhez a PhD hallgatók és HÖK által delegált hallgatók is nagyban hozzájárultak, akik tevékenyen részt vettek a rendezvények lebonyolításában.
Az őszi intézményi TDK konferenciára 20 hallgató adta be pályamunkáját az Agrártudományi Szekcióba. A Pannon Egyetem 2018. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciája november 21-én zajlott valamennyi kampuszon. A dolgozatokat 3 tagozatba soroltuk: Növénytudományi, Környezettudományi és Természetvédelmi, valamint Gazdaság- és Állattudományi. A bemutatott pályamunkák a zsűrik döntése alapján magas színvonalúnak bizonyultak. Ennek megfelelően a bíráló bizottságok valamennyi bemutatott dolgozatot (20) és az előadó hallgatót javasoltak a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre. Valamennyi dolgozat I-II. helyezést ért el. Az elért eredményeket a táblázat tartalmazza. Az ITDK-n szereplő hallgatók a helyezésekért díjazásban részesültek. A korábbi évek pozitív kezdeményezésének köszönhetően ITDK rendezvényünket több cég és szakmai szervezet is meglátogatta, akik különdíjakat ajánlottak fel az arra érdemes hallgatóknak. A díjakat a cégek jelen lévő képviselői ítéltek oda és adták át az ünnepélyes eredményhirdetés során.
Gratulálunk minden résztvevő hallgatónak és konzulenseiknek! További eredményes TDK munkát és szereplést kívánunk!

 

Keszthely 2018. december 1.

 

 

Dr. Takács András Péter ETDT elnök

Dr. Kovács Szilvia ETDT titkár

eem