A Georgikon Kar kutatási-fejlesztési tevékenysége

A Pannon Egyetem keszthelyi Georgikon Kara sok évtizedes kutatási és fejlesztési tevékenysége eredményeként az agrárkutatás egyik nemzetközileg is elismert, hazai fellegvára. A karon hosszú múltra visszatekintő tudományos ismeretszerzésnek és alkotómunkának az agrártudományok, valamint a kapcsolódó diszciplínák területén vannak tradíciói és olyan nemzeti értéket képviselő, felhalmozott tudásbázisa, amelyre stabilan épült fel a fejlődés modern kihívásaihoz igazodó inter- és multidiszciplínáris K+F stratégia.

Az agrárium egész területét lefedő kutatási portfólió a kor követelményeihez igazodva alakult, változott. A tudományos tevékenység főbb területeit a doktori iskolákban folyó tudományos műhelymunka iránya szabta meg. A Karon a PhD doktor képzés a Festetics Doktori Iskolában zajlik. Gazdaságtudományi területen (a Gazdaságtudományi Karral együttműködve) a Gazdálkodás- és szervezéstudományok Doktori Iskola is fogad georgikonos hallgatókat Veszprémben.

A kutatási-fejlesztési stratégiai főirányai:

 • Genetikai alapok fejlesztése hagyományos és biotechnológiai módszerekkel
 • Integrált és környezetbarát növénytermesztési és növényvédelmi technológiák kifejlesztése a fenntartható fejlődés érdekében,
 • A Balaton és az agrártermelés kapcsolatának vizsgálata.

A Georgikon Kar a K+F stratégiai alapfeladatait, valamint egyéb tudományos irányokban vállat szerepét 9 tanszéki és 1 intézeti kutatóműhely tudás bázisán és infrastrukturális hátterével valósítja meg:

 • Agrárműszaki Tanszék
 • Állattudományi Tanszék
 • Gazdasági, Társadalomtudományi és Vidékfejlesztési Tanszék
 • Gazdaságmódszertani Tanszék
 • Kertészeti Tanszék
 • Meteorológia és Vízgazdálkodás Tanszék
 • Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék
 • Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék
 • Növényvédelmi Intézet
 • Talajtani és Környezetinformatikai Tanszék

A Georgikon Kar tudományos tevékenysége szervesen kapcsolódik a Festetics Imre Bioinnovációs Központ és Burgonyakutatási Központ kutatóműhelyeihez.