Lifelong Learning Program/Erasmus

Aktuális pályázatok:

A pályázattal és a programmal kapcsolatos részletes információk elérhető az alábbi weboldalon:

http://www.uni-pannon.hu/index.php/hallgatok/erasmus

Az ERASMUS programról

Az Erasmus program a felsőoktatásnak teremt pályázati lehetőségeket. A program a neves filozófusról, teológusról, humanistáról Rotterdami Erasmusról (1465-1536) kapta a nevét.Az Erasmus az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és legismertebb programja, mely mostanáig több mint 2,3 millió egyetemi hallgató mobilitását segítette elő Európában. Az egykori Erasmus hallgatók szerint az Erasmus tapasztalat a végzés utáni munkakeresést is megkönnyítette számukra.

1995-ben indult az Európai Unió SOCRATES programja, amely az oktatás minden szintjét - az óvodai képzéstől, a köz- és nyelvoktatáson át a felnőttoktatásig - támogatja. A SOCRATES programcsomagon belül az ERASMUS (European Community Action Schemes for the Mobility of University Students) program a felsőoktatási intézmények fejlesztési törekvéseit, az oktatás minőségének javítását hivatott segíteni.

Magyarországon az Erasmus 1998-tól vette át a Tempus segélyprogram szerepét a hosszabb távú külföldi tanulmányutak szervezésében és támogatásában.

Az Erasmus, hasonlóan a Tempushoz, a felsőoktatási intézmények európai együttműködését, közös oktatási tevékenységeket, valamint oktatói és hallgatói cserék végrehajtását támogatja. Míg a Tempus programban az országok között, az Erasmusban felsőoktatási intézmények között valósul meg az együttműködés.

Az Európai Bizottság LLP/ERASMUS programjának célja tehát a különböző európai országokból származó partnerek közötti együttműködések támogatása, az európai dimenzió megjelenítése és erősítése a felsőoktatásban, valamint az oktatás minőségének fejlesztése.

Az ERASMUS, amely a kölcsönösség elvén alapul, elődjével a TEMPUS mobilitási programokkal ellentétben már nem segélyprogram. Az EU tehát anyagilag hozzájárul a program kivitelezéséhez, részfinanszírozást nyújtva a hallgatók és az oktatók számára, ugyanakkor a program által biztosított támogatási összeg nem fedezi teljes egészében a közös programok megvalósításához szükséges anyagi terheket, így a hallgatók és oktatók kint tartózkodásának teljes költségeit sem.

A magyar felsőoktatási intézmények először 1997-ben adhattak be pályázatot a SOCRATES/ERASMUS programban való részvételre. A támogatott tevékenységek megvalósítása 1998 szeptemberében kezdődött.

Az Európai Unió oktatást támogató SOCRATES és a szakképzést támogató LEONARDO DA VINCI programja 2007-től megújult formában folytatódik, az EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA keretében (LIFELONG LEARNING PROGRAMME).

A program keretében a felsőoktatási intézmények közötti megállapodás alapján valósul meg a hallgatók és oktatók cseréje. A jóváhagyott Erasmus University Charter dokumentummal rendelkező intézmények minden év márciusában adhatják be ún. LLP/Erasmus Mobilitási Pályázatukat, amelynek sikeres elbírálása esetén, az intézmény hallgatói és oktatói a következő tanév szeptemberétől külföldi tanulmányutakon vehetnek részt.

A program magyarországi koordinációját a Tempus Közalapítvány keretén belül működő Nemzeti Iroda látja el (http://www.tka.hu/). A közalapítvány által kidolgozott és a kuratórium által jóváhagyott Erasmus Mobilitási Nemzeti Akcióterv c. dokumentum szabályozza a programban résztvevő magyar felsőoktatási intézmények Erasmus mobilitási tevékenységét. Az akcióterv az alappillére annak, hogy a magyar hallgatók külföldi partneregyetemeken tanulhassanak, illetve az oktatók részt vehessenek a külföldi egyetemek oktatási munkájában.

Részlet a Nemzeti Akciótervből

Az oktatók és hallgatók kiválasztása teljes mértékben a felsőoktatási intézmények hatásköre. Az intézménynek biztosítani kell az oktatók és hallgatók pályáztatásának és kiválasztásának nyílt és átlátható szabályait, és az Erasmus alapelvek betartását. Az intézménynek az oktatók és hallgatók kiválasztása előtt közölnie kell az érintettekkel az intézményi prioritásokat és a bírálat szempontjait.

Az intézmény saját hatáskörében döntheti el, hogy kihasználja a 100%-os keretet és alacsonyabb ösztöndíjjal, de mindenkit kiküld tanulmányútra, vagy intézményi prioritások alapján csökkenti a nyertesek számát és növeli a kiutazók támogatását. Az intézménynek jogában áll célországok vagy szociális szempontok alapján differenciálni a kiutazók között.

Az intézmény mind a hallgatók, mind az oktatók vonatkozásában kötelezettséget vállal az előzetesen megállapodott külföldi tanulmányok és a külföldi oktatási periódus alatt elvégzett teljesítmény elismerésére.