A Campus Mundi program célja a felsőoktatás minőségének javítása, a végzett hallgatók foglalkoztathatóságának elősegítése, valamint a magyarországi felsőoktatási intézmények nemzetközi szerepének, elismertségének növelése. A projekt egyrészt a nemzetközi hallgatói mobilitás elősegítését, másrészt a hazai felsőoktatási intézmények hallgatóvonzó képességének és nemzetköziesítésének támogatását szolgálja.

A Campus Mundi pályázaton belül az alábbi típusú ösztöndíjakra van lehetőség jelentkezni:

- tanulmányi részképzésre (3 – 5 hónap, kivételes esetben 12 hónap),

- szakmai gyakorlatra (2 – 5 hónap),

- rövid tanulmányutakra (2 nap – 90 nap).

A program első, tavaszi félévi pályázati szakasza elindult, pályázati határidők:

- tanulmányi részképzés: 2016. március 10.

- szakmai gyakorlat és rövid tanulmányút: 2016. április 10. 

A Campus Mundi részképzés és szakmai gyakorlati pályázat eredményességének feltétele, hogy a pályázó Erasmus+ programországban történő részképzés / szakmai gyakorlat teljesítéséhez az intézményi Erasmus+ pályázaton is benyújtotta Erasmus+ státusz elnyerésére szóló pályázatát, és annak megvalósítását a küldő intézmény támogatja. Csak nyertes Erasmus+ pályázattal rendelkező hallgató kaphat Campus Mundi ösztöndíjat!

Rövid tanulmányút keretében van lehetőség konferencián való részvételre is pályázni (ebben az esetben nem kell Erasmus+ pályázatot benyújtani), de a regisztrációs díjat külön nem finanszírozza a program. A programban hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező doktoranduszok is pályázhatnak, akik még nem védték meg disszertációjuk.  

Mindhárom ösztöndíjtípus esetében évi két (egy tavaszi és egy őszi) benyújtási határidőre számíthatnak a hallgatók.

További információ a pályázati feltételekről és az ösztöndíj mértékéről, valamint a pályázati dokumentáció elérhető az alábbi weboldalon:

- pályázati dokumentáció

- gyakran ismételt kérdések