Alapítás: 2006. január 1. - 
Jogelőd: Matematika Tanszék, Statisztika és Informatika Tanszék, Számviteli Tanszék
Mb. tanszékvezető: Dr. Bacsi Zsuzsanna egyetemi docens
Cím: 8360 Keszthely Deák Ferenc u.16.
Postacím: 8360 Keszthely Pf. 71.
Telephelyek: A épület (Deák Ferenc u. 16.)
Diákcentrum (Pethe Ferenc utca 7.)

A Tanszék története, szervezeti felépítése:

A Gazdaságmódszertani Tanszék három - korábban önálló - oktatási szervezeti egység egyesülésével jött létre 2006-ban. Az oktatást végző munkatársak létszámát tekintve a Kar egyik legnagyobb oktatási szervezeti egysége. Az egyesült tanszékek közül a Matematika Tanszék - különböző elnevezésekkel, egyesülésekkel és szétválásokkal - több évtizedes múltra tekinthet vissza. A másik két tanszék önálló szervezeti egységként 1999-ben jött létre. Az ezt követő hat év alatt a Statisztika Tanszék négy átszervezést élt át, amelyek során 2001-ben megalakult e tanszéken az Informatika Csoport. 2018-ban a Vállalatökonómiai és a Vidékfejlesztési Tanszék megszűnésével a tanszék oktatási-kutatási területei kibővültek a pénzügy, a menedzsment, a területfejlesztés, a projekttervezés, a turizmus diszciplínákkal és ekkor alakult meg két új tanszéki csoport: a Számviteli és Pénzügyi Csoport és a Területfejlesztési és Menedzsment Csoport.

A Gazdaságmódszertani Tanszéken - szakmai kompetenciák alapján – négy nem önálló tanszéki csoport működik:

 1. Alkalmazott Informatika Csoport (csoportvezető Dr. Busznyák János)
 2. Matematika és Statisztika Csoport
 3. Számviteli és Pénzügyi Csoport (csoportvezető: Dr. Ábel Ildikó)
 4. Területfejlesztési és menedzsment Csoport (csoportvezető: Dr. Bali Lóránt)

A Tanszék oktatási tevékenysége:

A Tanszék a Kar valamennyi szakán oktat az alapozó tárgyak körébe tartozó alkalmazott matematikai, biometriai és informatikai ismereteket, gazdasági alapozó tantárgyként statisztikai, számvitel, pénzügyi ismereteket, továbbá digitális képfeldolgozás, távérzékelés, mobil kommunikáció, programozás menedzsment, projekttervezési, területtervezési- és -fejlesztési, valamint turisztikai, szállodai-, utazási irodai-, vendéglátó menedzsment ismereteket.

A Tanszék keretei között fejti ki tevékenységét a Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök Felsőoktatási Szakképzés (FSz), és a Gazdasági Agrármérnöki szak (MSc) szakvezetője.

A Tanszéken nagyszámú szak- diploma- és TDK dolgozat készül.

Kutatási területek:

Matematikai-alkalmazott statisztikai kutatások:

  • Matematikai modellezés agronómiai, valamint agrárgazdasági kutatások támogatására.
  • A kísérletek és megfigyelések értelmezéséhez nélkülözhetetlen biostatisztikai elemzés, az összefüggések feltárását megalapozó módszertani fejlesztés.
  • Az agroökoszisztéma szimulációs modellekkel történő kutatása, egyes folyamatok összhatásainak rendszerszemléleten alapuló feltárása.
  • Esettanulmányok készítése a mezőgazdaság különböző területeiről.
  • Az agrárinformációs rendszer EU harmonizációja.
  • Gazdasági idősorok elemzése, a vizsgálat módszertani fejlesztése.
  • Ammónia emisszió csökkentésének gazdasági vetülete.
  • Kisebbségkutatás.
  • Megújuló energia alkalmazásának gazdasági vetülete.
  • Külkereskedelmi folyamatok versenyképességi szempontú vizsgálata.
  • Flow citometriai vizsgálatok statisztikai elemzése.
  • Agrometeorológiai kísérletek statisztikai elemzése.
  • Szántóföldi növényvédelmi kísérletek statisztikai elemzése.

Számviteli-pénzügyi gazdasági elemzési kutatások:

  • Vezetői számvitel a mezőgazdaságban.
  • Költséggazdálkodás az agrárgazdaságban.
  • Mérlegelemzés.
  • Számviteli és vállalatgazdasági kategóriák harmonizációs problémái.
  • Vállalati információs rendszerek.
  • A mezőgazdaság egyes ágazatának elemzése különös tekintettel a jövedelmezőségre, az eszközhatékonyságra, a beruházás intenzitásra.
  • Tőkepiaci lehetőségek a hazai agrárgazdaság finanszírozásában.

Informatikai kutatások:

 • Távérzékeléssel /légi- és űrfelvételek/ nyert információk feldolgozása digitális képfeldolgozás alkalmazásával.
 • Háromdimenziós valósághű vizuális modellek létrehozása ökológiai folyamatok szimulációjára.
 • Mobil kommunikációs vizuális rendszerek fejlesztése és gyakorlati alkalmazása.
 • Interaktív oktatási rendszerek fejlesztése.
 • Bioinfromatikai kutatások.
 • Képi információk multidimenziós feldolgozása.
 • Osztályozás, vegetáció elemzés hiperspektrális távérzékelési felvételek alapján.
 • Munkagép fedélzeti diagnosztika és globális helymeghatározási eszközrendszer szinergiáinak vizsgálata.
 • SMART farming, precíziós gazdálkodási eszközrendszer fejlesztési lehetőségek vizsgálata dolgok internetének (IoT) a segítségével.
 • Valós gazdálkodási körülmények között keletkezett adatokra épülő matematikai modellek kidolgozása, térinformatikai és multidimenziós elemzés.
 • Digitális fenotipizálás.
 • Spektrális fraktál dimenzió (SFD) értékstabilitásának vizsgálata burgonyafajták azonosításánál.

Alternatív energiaforrásokkal kapcsolatos kutatások:

 • Különféle alternatív energiaforrások felhasználásának műszaki-gazdasági vizsgálata.
 • Alternatív energiaforrásokkal üzemelő energetikai rendszerek műszaki-gazdasági vizsgálata.
 • Alternatív energiaforrásokat használó technológiák műszaki-gazdasági vizsgálata.
 • Alternatív energiaforrások felhasználásának társadalmi vonatkozásai.
 • Alternatív energiaforrások felhasználását szabályozó gazdasági-politikai rendszerek vizsgálata.

Regionális és határmenti kutatások:

 • A horvát-magyar határon átnyúló kapcsolatok vizsgálata különös tekintettel a horvát-magyar-szerb és a horvát-magyar-szlovén hármashatárra.
 • A magyar agrárexport tengerre jutásának viszonyrendszere annak történeti és recens aspektusai az adriai kikötőket, Fiumét (Rijeka) illetően.
 • Zala megye és a Balaton déli medencének térszerkezeti aspektusainak gazdaságtörténeti és recens vizsgálata.
 • A településgazdálkodás és a településfejlesztés problémakörének feltárása egy-egy kistelepülés vagy kisváros példáján.
 • A magyar nemzetiség társadalmi-gazdasági helyzetének vizsgálata horvát, szlovén és osztrák szorványban.
 • Korszerű statisztikai módszerek alkalmazása a regionális egyenlőtlenségek elemzésében.
 • Regionális egyenlőtlenségek vizsgálata különös tekintettel az Európai Unióra, és Magyarországi régióira.
 • Társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek elemzése, a jólét és a jóllét ellentmondásai.
 • Az agrárgazdaság strukturális átalakulásának területi összefüggései.

Turizmussal-vendéglátással kapcsolatos kutatások:

 • A fürdőturizmus vizsgálata különös tekintettel, a gyógyfürdővel rendelkező magyarországi településekre.
 • Vendégelégedettségi kutatás a turisztikailag frekventált településeken.
 • Turizmus szerepe a térségi modernizációban és regionális versenyképességben.
 • A szállodaipar fejlődésének sajátosságai és szerepe a magyar nemzetgazdaságban.
 • Utazási irodák működésének sajátosságainak vizsgálata.

A tanszéki csoportok elérhetősége, belső lapjai:

Név Beosztás Telefonszám E-mail cím
Németh Jánosné ügyintéző 5391 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Matematika és Statisztika csoport

Helye: A épület I. emelet

A csoport munkatársai:

Név Beosztás Telefonszám E-mail cím
Dr. Menyhárt László adjuktus 5351 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Poór Judit egyetemi docens 5357 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Alkalmazott Informatika csoport

Helye: Diákcentrum

A csoport munkatársai:

Név Beosztás Telefonszám E-mail cím
Dr. Busznyák János egyetemi docens 5274 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Csák Máté adjunktus 5275 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hegedűs Géza adjunktus 5272 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Németh Szabolcs tanszéki mérnök 5035 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Számviteli és Pénzügy csoport

Helye: A épület I. emelet

A csoport munkatársai:

Név Beosztás Telefonszám E-mail cím
Dr. Ábel Ildikó egyetemi docens 5380 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Területfejlesztési és Menedzsment Csoport

Helye: A épület I. emelet

A csoport munkatársai:

Név Beosztás Telefonszám E-mail cím
Dr. Bali Lóránt egyetemi docens 5384 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Szabó Zoltán adjunktus 5173 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.