Dr. Dublecz Károly egyetemi tanár, dékán
Dr. Nagy Szabolcs egyetemi tanár, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes
Dr. Poór Judit egyetemi docens, oktatási és akkreditációs dékánhelyettes

Pőr Csilla dékáni titkár

Farkas Hajnalka ügyviteli alkalmazott (iktató)
Némethné Éberling Éva ügyvivő szakértő (titkárság)
Dr. Kondorosyné Varga Erika ügyvivő szakértő
Lencse Tamás ügyvivő szakértő
Magyarné Koczpek Kornélia ügyvivő szakértő
Markó Melinda ügyvivő szakértő
Szegleti Csaba tanulmányi titkár
Soós Adrienn ügyintéző