Dr. Polgár J. PéterJogelőd: Állattani, Állattenyésztéstani valamint Állatélettani és Takarmányozástani Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Polgár J. Péter egyetemi docens
Cím: H-8361 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
Tel.: (83)-545-106, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Helye: A. épület

A Tanszék rövid bemutatása, története

A tanszék jelenlegi formájában 2006. január elsejétől működik. Első jogelődjeiként a Természetrajzi Tanszéket és az Állattenyésztés-állatorvosi Tanszéket 1910-ben alapították, majd 1946-tól az utóbbi szétvált és megalakultak az Általános Állattenyésztési, a Különleges Állattenyésztési, valamint az Állatbonctani és Állategészségtani Tanszékek. A Karon önálló Állattani Tanszék 1965-től kezdte meg működését. 1985-ben az Állattenyésztési Tanszékből kiválva önálló Takarmányozástani Tanszék szerveződött, amely az Állatélettani Tanszékkel 2001-ben egyesült. Az Állattani az Állatélettani és Takarmányozástani valamint az Állattenyésztéstani Tanszékek 2006-ban egyesültek és létrejött a Tanszék mai formája, amely egységbe foglalta az állattudományhoz kapcsolódó oktatás és kutatás valamennyi főbb területét.

A Tanszék oktatási tevékenységének bemutatása

A tanszék a graduális szakokon (FSZ, BSc, MSC) és a doktori képzésben széleskörű oktatási tevékenységet végez. Az állattani, az állatélettani, takarmányozástani, állattenyésztéstani alap diszciplínákhoz tartozó tantárgyakon kívül elmélyült ismereteket nyújt a természetvédelmi állattan, a halbiológia-haltenyésztési, a vadászati-vadgazdálkodási, az állattenyésztési biotechnológia, az állatgenetika, a termelésélettan, a takarmány és élelmiszeranalitikai, a táplálkozástani, a szaporodásbiológiai az állatetológiai, az állati termék minőséggel és feldolgozással és a lótenyésztés-lóhasználattal kapcsolatos témakörökben. A Tanszék az említett témaköröket tekintve kiemelkedő lehetőségeket biztosít a hallgatóknak szakdolgozatok, TDK dolgozatok és diplomadolgozatok elkészítéséhez.

A Tanszék a Pannon Egyetemen működő Festetics Doktori Iskolán belül az állattenyésztés-tudományok tudományág szervezését, oktatását végzi, és a képzéshez kapcsolódó kutatómunkát irányítja.

A Tanszék kutatási profilja

Az oktatott tárgyakhoz kapcsolódóan jelentős mértékű és minőségű kutatási és fejlesztési (K+F) tevékenységet végez tanszékünk. Ezek a kutatások az új ismereteket nyújtó vizsgálatok mellet jelentős fejlesztési munkákat foglal magába, amelyeket szoros együttműködésben végzünk termelő (elsősorban mezőgazdasági) vállalatokkal. Ezek a kutatások a tanszéki munkatársak tudományos előrehaladását, a graduális hallgatók szak és TDK dolgozat készítését, a doktoranduszok fokozatszerzését és nem utolsósorban az anyagi bevételek megszerzését szolgálják.

A kísérletes munkák megvalósításához két kutatótelep (Állatélettani és Takarmányozási Kutató és Gyakorló Telep, valamint Halászati Kutató és Gyakorló Telep) és jól felszerelt műszeres analitikai laboratóriumok kapcsolódnak a tanszékhez.

Főbb K+F témák

 • A takarmányok mikotoxin szennyezettségének hatása baromfi fajok termelési paramétereire, toxinkötő hatékonyságának vizsgálata
 • Ipari melléktermékek nagyobb arányú felhasználási lehetősége baromfi fajok takarmányozásában
 • A bélrendszer mikrobiótájának vizsgálata baromfi esetében
 • Táplálkozás-élettani szempontból kedvezőbb összetételű állati termékek előállítása
 • A „korai takarmányozás” hatása broilerek teljesítményére és testösszetételére
 • Takarmányozási módszerek kifejlesztése tavi étkezési haltermelés érdekében
 • Vad parazitológia; vegyszernélküli parazita-mentesítési eljárások kidolgozása
 • Faunisztikai és ökológiai kutatások, különös tekintettel az örvényférgekre, vízibogarakra, poloskákra és a barlangok élővilágára
 • Energia kiegészítések alkalmazása a nagy hozamú tejelő tehenek esetében, az ellés körüli anyagcsere betegségek megelőzésére
 • A kolin és a konjugált linolsav (CLA) élettani szerepének vizsgálatai intenzíven tejelő kérődzőkben
 • Intenzív halászati és halszaporítási technológiák fejlesztése
 • Ragadozó halak szaporítási és ivadéknevelési technológiái
 • A húsmarhatenyésztés biológiai alapjainak fejlesztése
 • Legeltetett kérődzők (szarvasmarha, juh) hústermelő képességének vizsgálata
 • Spermatológiai kutatások laboranalitikai eszközökkel
 • Molekuláris genetikai módszerek alkalmazása állattenyésztési struktúrákban
 • Különböző húsmarha fajták hizlalási, vágási, csontozási eredményeinek értékelése
 • Legeltetéses gazdálkodás jelentősége a táj természeti értékei szempontjából, kérődző állományok hústermelő-képességének vizsgálata legeltetéses állattartásban
 • Vágóérték és húsminőség értékelése hazai szarvasmarha állományokban
 • Báránynevelés és hizlalás üzemi értékelése
 • Magyar tarka állományok tejtermelési, hústermelési és fitnesz tulajdonságainak értékelése
 • A lovak viselkedési sajátosságainak értékelése lovas oktatás és lovagoltatás esetében
 • Tejtermeléssel kapcsolatos tenyésztési és technológiai vizsgálatok
 • Sertés génmegőrzési feladatok magyar nagyfehér hússertés törzsállományban
 • Szarvasmarha küllemi bírálati rendszerek értékelése, fejlesztése
 • Lófajtáink küllemtana, testméretek, küllemi leíró rendszerek fejlesztése
 • Nitrogén emisszió csökkentés sertéstenyésztési technológiai fejlesztésekben

Tanszéki csoportok honlapjai:

Állattan és Akvakultúra Csoport

Állattenyésztéstani Csoport

Állatélettani és Takarmányozástani Csoport

Halgenomikai Kutatócsoport

A Tanszék munkatársai:

Titkárság

Név Beosztás Telefon E-mail
Horváthné Puska Éva ügyintéző 5106 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Állattan és Akvakultúra Tanszéki Csoport

A Georgikon Kar Halas Csoportjának honlapja Pannon Egyetem Georgikon Kar Halas Csoportjának honlapja
Név Beosztás Telefon E-mail
egyetemi tanár 5360 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Bercsényi Miklós PhD professor emeritus 5395 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Kovács Szilvia PhD adjunktus 5311 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
tudományos főmunkatárs, csoportvezető 5395 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
tudományos tanácsadó 5395 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Szabolcsi Zoltán tudományos főmunkatárs 5395 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Bernáth Zsolt tanszéki szakmunkás 5168, 5146 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Sáringer-Kenyeres Marcell PhD hallgató   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tareq Irhayyim Sulaimawi PhD hallgató 5395 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
egyetemi tanársegéd  5395 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
tanszéki mérnök 5395 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
tanszéki mérnök 5395 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Állatélettani és Takarmányozástani Tanszéki Csoport

Név Beosztás Telefon E-mail
Dublecz Károly CSc egyetemi tanár, csoportvezető 5165 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ábrahám Tamás tanszéki technikus, telepvezető 5094 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Bartos Ádám PhD egyetemi adjunktus 5340 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Bartosné Bányai Adél óraadó, lovasoktató 5340 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Czudarhelyi Anna üzemviteli alkalmazott 5113, 5124 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Farkas Valéria PhD tudományos segédmunkatárs 5338 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Husvéth Ferenc DSc professor emeritus 5314, 5082 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Koltay Ilona PhD hallgató   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Magyar László üzemviteli alkalmazott 5113, 5124 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Márton Aliz PhD egyetemi adjunktus 5338 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Mohamed Ali Rawash PhD hallgató   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Molnár Andor PhD tudományos segédmunkatárs 30/5919948 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Osvald József kisegítő alkalmazott 5094 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Pál László PhD egyetemi docens 5376 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Péterné Farkas Eszter tudományos segédmunkatárs 5113, 5124 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Such Nikolett PhD hallgató   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Vörös-Mezei Angéla projektmenedzser 5121 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Wágner László CSc egyetemi docens 5113, 5124, 5339 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Állattenyésztéstani Tanszéki Csoport

Név Beosztás Telefon E-mail
egyetemi docens 5398 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Benedek Zsuzsanna tanszéki mérnök 5150 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
egyetemi docens 5397 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Kovács József professor emeritus 5197  
egyetemi tanár 5349 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
egyetemi docens, tanszékvezető 5106 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Horváthné Puska Éva ügyviteli alkalmazott 5106 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Faludy Gergely PhD hallgató 5293 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.