Alapítás:1867.
Tanszékvezető: Dr. Pályi Béla, egyetemi docens
Cím: 8360 Keszthely, Festetics u. 7. Pf. 71.
Tel.: (83)545-020 Fax: (83) 545-093
Helye: D. épület VI. emelet

Tanszékünk első vezető tanárai: Galba Károly 1867-85, Schadl János 1883-1904, Puky Pál 1904-07, Groffits Gábor 1908-30, Sass Gábor 1920-34, Vladár Endre 1932-59. Oktatták a Fizika, Földméréstan, Gép-eszköztan, Építészet tárgyakat. Főbb kutatási területeik a gépi szántás, a motor teljesítmény és fogyasztás, a cséplési veszteség vizsgálata. Számos híd (pl. a kor leghosszabb gerendahídja Temesváron), épület (Festetics Mauzóleum, Deák Ferenc utcai főépületünk, váci városháza, stb.) őrzi építőmérnöki munkájuk eredményét.

A Tanszék vezetésére 1959-1986 között Dr. Tószegi Péter kapott megbízást. Irányításával átalakult a gyakorlati oktatás teljes rendszere, a korábbi leíró géptan helyett a funkcionális gépismeret oktatását vezették be. 1986 és 2005 között Dr. László Alfréd vezetésével tovább bővültek az oktatási diszciplínák, kutatási programok területei, és jelentős gép-, eszköz-, műszer beruházásokra került sor. Az oktató-kutató bázis hallgatói gyakorlókból, vizsgálati-minősítő laborokból, tanműhelyből, gépcsarnokból és egy közel egy hektáros gyakorló területből áll.

A tanszék oktatási területei

A tanszéki oktatási tevékenység alapvető célja a karon folyó képzések szakterületeivel összefüggő általános és szakspecifikus műszaki ismeretek oktatása MSc, BSc, felsőoktatási szakképzési szinteken, szakirányú továbbképzés és PhD képzés keretében. A tanszék látja el az Energetikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzési szak és az Alternatív-energia termelési tanácsadó szakirányú továbbképzési szak szakfelelősi feladatait. Az alapképzési szakokon igen széleskörű az elméleti és gyakorlati ismeretek oktatása (műszaki alapozás; mezőgazdasági erőgépek; mezőgazdasági munkagépek; terménykezelés és tárolás gépei; állattartás gépei, eszközei; gépek beállítása, üzemeltetése; környezetvédelmi követelmények). A gyakorlati készség elsajátítására gépüzemeltetési, gépüzemfenntartási gyakorlaton vesznek részt a hallgatók a tanszék tanműhelyében, gyakorlóterületén.

További tárgyak ill. diszciplínák: Fizika, Agrofizika, Fizika környezetmérnököknek, Biofizika, Műszeres méréstechnika, Növényvédelem gépesítése, Növényvédelmi gépek szerkezettana, Növényvédelmi gépek és eszközök alkalmazástechnikája, Energiagazdálkodás, Energiaszolgáltatás, Takarmányelőkészítés gépesítése, Megújuló energiák, Környezetvédelmi technika, Mezőgazdasági környezettechnika, Állattenyésztési technológiák gépesítése és építészete, Méréstechnika, Hulladékgazdálkodás gépei, Anyagmozgatás és csomagolás, Biztonságtechnika és munkavédelem, Építéstan, Műszaki-beruházási ismeretek, Környezetvédelem technikai berendezései, Mezőgazdasági hulladékok gyűjtése, ártalmatlanítása, hasznosítása, Alternatív és megújuló energiák, Hulladékkezelés termikus eljárásai, Kertészeti szakgéptan, Településüzemeltetés

A tanszék kutatási területei

Környezetkímélő precíziós növényvédelmi eljárástechnika vizsgálata, műszaki feltételrendszerének fejlesztése. Folyékony kemikáliák reológiai, áramlástani, keveréstechnikai, cseppképzési vizsgálata. Elsodródási összefüggések kidolgozása kijuttatástechnikai és klimatikus jellemzők alapján. Differenciált, helyspecifikus kijuttatás adagolás-szabályzási feltételeinek vizsgálata. Különböző művelet- és gépkapcsolások energetikai összefüggéseinek vizsgálata. Megújuló- ill. alternatív energiák alkalmazása: biomassza ill. földhő hasznosítás mezőgazdasági háttérfeltételeinek vizsgálata, napenergia hasznosító berendezések hőtechnikai vizsgálata. A fény és kisfrekvenciás elektromos terek hatása mikroszkópikus gombákra, és növényi magvak csírázására. Mikroszámítógépek alkalmazása folyamatirányításra és mérésadatgyűjtésre az agrárműszaki tudományterületen. Vegyszermentes növényvédelmi eljárásokat megalapozó kutatások.

Az Agrárműszaki Tanszék saját oldala (csak belső használatra)

A tanszék munkatársai:

  Név Beosztás Telefonszám E-mail cím
Dr. Pályi Béla egyetemi docens, tanszékvezető 5093, 30/545-0943 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Nagy Pál egyetemi docens 5152 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Matus József adjunktus 5105 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr.  Lönhárd Miklós adjunktus 5081 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr.  Sándor Tamás adjunktus 5092, 30/497-3998 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  Cseke Botond tanársegéd 5191 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  Takács Zsolt tanszéki mérnök 5052 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  Király István csoportvezető, technikus 5185 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  Kiss Ernő tanszéki szakmunkás 5285 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  Vassné Nemes Gyöngyi tanszéki ügyintéző 5020 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.